Skip to main content

Personside

Trykk på ⓘ i personrammen i slektshjulet for å få frem siden.

I den øvre delen av skjermen vises registrerte hendelser i personens liv.

I den nedre delen av skjermen vises hhv. biografi, kilder og hendelsene på kart.

Person details

Om det er tilknyttet kildeinformasjon eller notater til hendelsene kommer det frem en ⓘ og detaljene fremkommer ved trykk på hendelseslinjen. Et nytt trykk skjuler detaljene.

Til høyre for fødselsstedet finnes et farget blyant-ikon som viser status for stedsoppslaget:

  • Grønn: oppslag var vellykket (men ikke nødvendigvis med korrekt resultat)
  • Rød: oppslag feilet
  • Blå: avventer oppslag
  • Gul: mangler stedsinformasjon

Trykk på blyantikonet for å endre fødselssted.


Visning av bilder

Om bildene i GEDCOM-filene ligger på åpne internett-linker vil disse vises uten videre.

Question select photo folder

Om GEDCOM-filen har en link til et bilde og Kinsmap ikke kan finne bildet vil det vises et portrettikon oppe til venstre. Trykk på ikonet for å velge en lokal mappe med bilder for det gjeldende slektstreet.

For at det skal være mulig for Kinsmap å vise rett bilde må navnet på billedfilen stemmer overens med navnet på bildet i GEDCOM-filen.

Om det ikke fremkommer et portrettikon for en person som skal ha et bilde skyldes det mest sannsynlig at GEDCOM-filen mangler linken til bildet. Sjekk da at du har eksportert GEDCOM-filen med billedinformasjon.


Plakat

Ved å velge plakatfunksjonen under ekstramenyen vil det tas et øyeblikksbilde av slektshjulet som egner som til plakatutskrift.

Plakaten lagres umiddelbart som om du hadde tatt et bilde med enhetens kamera og den kan deretter åpnes og deles i valgt billedvisningsprogram.

Poster Harald V

Plakaten lages med samme bakgrunn som vist på skjermen. Om plakaten skal skrives ut til en ordinær printer kan det være lurt å endre til lyst fargetema i Innstillinger. Det kan også være lurt å prøve seg litt frem i forhold til skriftstørrelse og antall generasjoner for å få optimale utskrifter. Husk at det også er mulig å justere sektorbredder.


Endre fødselssted

Denne siden kan nås ved trykke på det fargende blyantikonet på personsiden. Her er det mulig å sjekke innlagt fødselssted, endre dette eller legge inn nytt. Om registrert fødselssted er lokalisert vil dette komme frem på kartet.

Birth place edit page
Prosedyre for søk og endring av fødselssted
  1. Skriv inn sted i søkefeltet. Det er bare å prøve seg frem, men det fungerer bra med lokalt stedsnavn pluss distrikt/fylke.
  2. Du får så opp et antall søkeresultater i en liste markert med gul skrift. De samme stedene vises på kartet. Klikk på markørene på kartet for å finne ut hvilket sted som ligger hvor.
  3. Velg ønsket sted ved å berøre aktuell linje i listen. Stedet blir så kopiert opp til redigeringslinjen marker med en huk til venstre.
  4. Om nødvendig kan du så redigere stedet før det lagres ved å berøre huken.

Om du bare ønsker å redigere et eksisterende sted kan dette gjøres direkte i redigeringslinjen.

Backup av endrede stedsnavn

Om du har aktivert 'Android Backup Service' på din enhet Om du bruker Gedstore til å lagre dine GEDCOM-filer vil endringer du har gjort i stedsnavn bli lagret på Google drive slik at du kan få dem tilbake ved reinstallasjon av telefon eller app, og ved installasjon av app til en ny enhet.


Sammenligning og fletting

Funksjonen gjør det mulig å sammenligne og flette en gren eller en rot mellom to trær.

Åpne først et tre på vanlig måte. Trykk deretter på flette-ikon for å åpne et tre nummer to. Om begge har samme proband blir bildet slik som vist i neste skjermbilde.

Start merge

Start sammenligningen ved å trykk på avspill-knappen.

Om de to probandene er ulike, bruk søkefunksjonen til å finne felles slektninger. Retningen på flettingen (om du vil blande forfedre eller etterkommere) bestemmes av tre nummer 1.

Merge result

Antall treff, ulike og tillagte personer blir presentert i en ramme og i et fargekodet hjul.

Merge result color codes

Fargkodene har følgende betydning:

Svart: fullt samsvar på navn og fødselsår

Lysere gråtoner indikerer minkende samsvar

Rød: ikke samsvar

Blå: person lagt til fra tre nummer 2


Resultatet kan så lagres ved å trykke på pil-ned-ikonet.

Andre muligheter:

Merk at de fleste knapper har en hjelptekst som fremkommer ved et langvarig trykk.