Skip to main content

Sett i gang

Det første å gjøre er å laste ned og installere Kinsmap-appen. Se link på HJEM-siden. Kinsmap kommer med et eksempeltre med deler av den europeiske kongeslekten. Merk at ved første gangs åpning av et slektstre så gjøres det stedsoppslag mot Google så det tar litt tid før stedsinformasjon er tilgjengelig.

Få tak i din GEDCOM-fil

For å få inn ditt eget slektstre må du få tak i GEDCOM-filen for treet. GEDCOM er et standard tekstfil-format for utveksling av slektsdata. Kinsmap støtter GEDCOM-filer av versjoner 5.5 og 5.5.1. Det er ulike måter å få tak i GEDCOM-filen på:

Select your family tree

Trykk for MyHeritage-instruksjoner

For å få tak i en GEDCOM-fil fra MyHeritage gjør du slik:

  • Logg inn på MyHeritage
  • Velg meny 'Slektstre' - deretter undermeny 'Administrere Trær'. Det skal da fremkomme en liste over dine slektstrær.
  • Velg 'Eksporter til GEDCOM' for et tre. Du vil da få en link som inneholder en ny link til GEDCOM-filen tilsendt i en e-post
  • Åpne denne linken og lagre filen enten på enheten der du kjører Kinsmap eller en annen lagringstjeneste som du har installert
  • Åpne Kinsmap og legg til et nytt slektstre fra hovedmenyen.

Slektshjulet

Dette er hovedvisningen. Både aner og etterslekt vises i et tradisjonelt slektshjul. I midten finner du personen som er utgangspunktet for visningen og vedkommende kalles proband.

The Kins Wheel

Navigering

Linjalikonet brukes til å slå på/av avstandsfarging. Cellene vil da få fargekoder bestemt av avstand mellom fødestedene til proband og de ulike personene. En fargeskala vil komme frem.

Merk at antall aner/etterkommere kan være større enn antall personer i slektstreet på grunn av anesammenfall (som er opphav til dubletter).


Personmeny

The person menu

For valgt person vises navn, fødselsår, (dødsår), fødselssted, partner

Reduser høyden på menyene ved å dra nedover. Tilbakestill ved å dra oppover.

Vandre i generasjoner ved gjentatte trykk på tekstfelt nederst på midten. En generasjonsring blir vist med blå farge på slektshjulet og tilhørende personer vises på kartet.

Merk at de fleste knapper har en hjelptekst som fremkommer ved et langvarig trykk.


Slektskartet

Velg kartvisning ved å berøre kartikon i toppmeny. Første trykk bringer deg til en visning med slektshjulet øverst og med kartet nederst. Etter andre trykk vises kartet over hele skjermen og med slektshjulet oppe til venstre.

The Kins Map

Veksle fra/til visning av varmekart med en langvarig berøring av kartets bakgrunn.

Velg person ved å berøre markør på kartet eller celle i slektshjulet. Valgt person markeres gul både i hjulet og på kartet.

Antall generasjoner som vises begrenses av valget gjort i Innstillinger.


Hovedmeny

Hovedmenyen velges ved berøring av ikon oppe til venstre i slektshjulet eller ved å dra inn fra venstre. Her er det mulig å velge et eksisterende slektstre eller skape et nytt slektstre. Dessuten finnes en meny for innstillinger og en link til relevante hjelpesider på nettet.

Main menu

Dette er de viktigste innstillingene:

  • Valg av språk for Kinsmap
  • Antall generasjoner som vises i slektshjul i detaljvisning og i fugleperspektiv
  • Om bilder skal vises eller ikke
  • Tekststørrelse som brukes i slektshjulet.
  • Avstand til fjerneste slektning for avstandsfarging av slektshjulet. Verdien begrenser største verdi i fargeskalaen. Slektninger som er født utenfor denne avstanden vil bli kodet med hvit bakgrunn.

Innstillingene vil huskes til neste gang